Bộ Màng Lọc không khí VIHELM / VIHOOD (Air Filter Package)

Bộ Màng Lọc không khí VIHELM / VIHOOD (Air Filter Package) Trọn bộ màng lọc Vihelm gồm:
+ 200 màng lọc thô cho quạt,
+ 400 màng lọc thô cho van thở ra
+ 1 màng lọc HEPA.

250.000270.000

Bộ Màng Lọc không khí VIHELM / VIHOOD (Air Filter Package)
Bộ Màng Lọc không khí VIHELM / VIHOOD (Air Filter Package)
%d bloggers like this: